English    Русский    Español    Nederlands    Deutsch    Italiano    Français
Header Image

Cleargreen Bestuurders

Renata and Nyei Murez
Renata Murez is een Facilitator en Instructeur van Tensegrity®, en Oorsponkelijk Mede-Bestuurder van Cleargreen. Zij is samen met Kylie Lundahl en Nyei Murez lid van het oorspronkelijke team van Tensegrity® leiders, die onder leiding van de vier studenten van don Juan – Carlos Castaneda, Florinda Donner-Grau, Taisha Abelar en Carol Tiggs – hielpen bij de formulering en samenstelling van de moderne versie van de magische passen en andere oefeningen die Tensegrity® omvat. Ze behaalde een Master of Arts diploma in Engelse literatuur aan de California State Universiteit in Northridge waar ze compositie onderwees, en ze schreef haar master-scriptie over het werk van de Amerikaans Indiaanse auteur Louise Erdrich. Ze behaalde tevens een Bachelor of Science diploma in biochemie aan UCLA waar ze werkte met emeritus hoogleraar Lissy Jarvik, en co-auteur was van een artikel met Steven S. Matsuyama, Ph.D. Ze heeft gestudeerd aan de Arica School van Oscar Ichazo, waar ze enneagram persoonlijkheidstypen bestudeerde. Ze ontmoette Carol Tiggs en Carlos Castaneda toen Dr. Castaneda een lezing gaf in de Phoenix Boekhandel in Santa Monica, California. Ze onderwees voor het eerst Tensegrity® in 1993; de ontdekkingsreis blijft zich ontvouwen. Nyei Murez is een Facilitator en Instructeur van Tensegrity®, en Oorsponkelijk Mede-Bestuurder van Cleargreen. Zij is samen met Kylie Lundahl en Nyei Murez lid van het oorspronkelijke team van Tensegrity® leiders, die onder leiding van de vier studenten van don Juan – Carlos Castaneda, Florinda Donner-Grau, Taisha Abelar en Carol Tiggs – hielpen bij de formulering en samenstelling van de moderne versie van de magische passen en andere oefeningen die Tensegrity® omvat. Ze behaalde een MA in creatief schrijven aan Boston Universiteit, waar ze studeerde bij dichters Dereck Walcott en Olga Broumas. Ze heeft daarnaast een BA in Engels aan de Universiteit van Zuid Mississippi waar ze ook fluitist was van het universitair Blazers Ensemble. Ze studeerde bij de eerste fluitist van het Atlanta Symphonie Orkest, Charles Bradley, en ze speelt naast de dwarsfluit ook de traditionele Amerikaans Indiaanse fluit, voornamelijk geïnspireerd door Tarascaans-Apache fluitist en fluitenmaker Guillermo Martinez. Ze studeerde specifieke adem en energie-herstellende technieken met de studenten van don Juan en anderen, waaronder David Elliot. Haar interesse voor Tensegrity® ontstond toen zij een National Endowment for the Humanities (NEH) congres bijwoonde in Berkeley, California, waar ze Florinda Donner-Grau en Carlos Castaneda ontmoette. Ze onderwees voor het eerst Tensegrity® in 1993; en het avontuur gaat door.
Cleargreen, Inc.

Copyright © 1995-2018, Laugan Productions, Inc. Alle rechten voorbehouden. Reproductie in het geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder is uitdrukkelijk verboden. Tensegrity®, Magical Passes® en Theater of Infinity® zijn geregistreerde handelsmerken.