English    Русский    Español    Nederlands    Deutsch    Italiano    Français
Header Image
Tensegrity® Facilitator Training Level 2 European Graduates, 2016. Applications open for Level 1, 2 and 3. Training Starts October 2016.
7

Tensegrity® en Theater of Infinity®

Announcing an 8-Day All-inclusive Excursion Back to the Beginning, to the Cradle of our Lineage:

Following the Trail of the Plumed Serpent To the Origin — OLMEC, Mexico — April 18 – 25, 2018: Carlos Castaneda would never have called what you are going to experience a tour. Your being will be transported to the cradle of our lineage. Where, you will arrive at the beginning of your time as a seer, knowing that there is no place further to go. This event is your LAST OPPORTUNITY to receive the lineage EXPERIENTIALLY … In the most AUTHENTIC way we know how.

.

Highlights from Recent Workshop:
.

.

The Wheel of Time

Tensegrity® is de moderne versie van het pad van de navigator—principes en oefeningen die ondersteuning bieden aan het vinden en bereizen van een weg met hart —waarin don Juan Matus zijn vier studenten onderwees: Carlos Castaneda, Florinda Donner-Grau, Taisha Abelar en Carol Tiggs. Don Juan was een Yaqui Indiaanse ziener en leider van een groep mannelijke en vrouwelijke zieners wiens komaf oorsprong vindt in het Mexico uit de oudheid.

Om het pad waarvan men werkelijk houdt over de volle lengte te bewandelen, heeft men de passie, moed, verbeelding, waakzaamheid, discipline, zelfbewustzijn, sierlijkheid, kracht, vindingrijkheid, doelmatigheid, geduld, soepelheid, en nederigheid van een navigator nodig zei don Juan.

Dit is waar de beoefenaars van Tensegrity® naar streven: De gemoedsgesteldheid van de navigator, het wezen dat zich voordurend toewijdt ieder moment het pad van bewustzijn te bewandelen. Don Juan zei dat de worsteling van de navigator niet met zijn medemens, nog met zich zelf is. En dat het uiteindelijk niet eens een worsteling is. Juister uitgedrukt is het een berusting—in de energetische stromingen van de zee van bewustzijn in het universum.

Don Juan zei dat de zieners van zijn lijn volhielden dat het universum een zee van bewustzijn is—energie die constant veranderd. En dat het meest functionele dat men kan doen, eerder nog dan trachten die continue verandering te bevechten of tegen te houden, is je krachten ermee samen te bundelen—een inspanning die discipline vergt van een navigator.

Carlos Castaneda zag Tensegrity® als een uiterst passende beschrijving van het hedendaagse pad van de navigator: de beoefening van het vinden van onderlinge aansluiting met jezelf en de wereld. Het woord “tensegrity” (tension + integrity, oftewel spanning + integriteit) is verzonnen door de visionaire architect, vernieuwer, ingenieur en navigator R. Buckmister Fuller. Fuller werd in zijn werk geïnspireerd door de manier waarop de natuur het meest doet met het minst. Hij observeerde natuurlijke structuren (van atomen tot cellen, tot bomen, tot zonnestelsels, tot een plejade sterren) waarin de vaste delen bij elkaar gehouden worden in een continu web van meerdere flexibele delen, zoals bijvoorbeeld, de manier waarop een cel bij elkaar gehouden wordt door haar vloeibare en halfdoorlatende wand, of de wijze waarop de planeten en zon bij elkaar gehouden worden in een veld van zwaartekracht. In zulke systemen wordt iedere van buitenaf uitgeoefende druk evenredig verdeeld over de gehele structuur, wat het een veerkrachtige tint geeft en helpt zich aan te passen en tegelijkertijd z’n integriteit te behouden, en uiteindelijk, z’n onderlinge verbondenheid.

Als prachtig voorbeeld van een tensegrity structuur in de natuur wees Fuller op een boom, een essentiële supporter van het leven op aarde. Oprijzend uit een zaadje, aarde, water, lucht en zonlicht, groeit een boom uit tot een tensegrity structuur waarin water en gassen door de binnenste kanalen vloeien. Dit maakt de boom zowel flexibel als veerkrachtig, zodat het kan zwiepen en zich kan aanpassen aan verandering van wind en aarde, terwijl hij mineralen – stukjes sterrenstof – en water van de aarde naar de lucht omhoog tilt.1

En ecologen zijn zich nu bewust van de onderlinge samenhang van iedere boom met de anderen bomen, en hoe ze zich aanpassen en afstellen naar de behoeften van de habitat van het woud.

Het is deze veerkrachtige integriteit, onderlinge samenhang en vindingrijkheid die de navigator wil belichamen, fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch, zei Carlos Castaneda. Het is wat men nodig heeft om zich ongeacht z’n ongemakken, continu in te spannen om op z’n gekozen pad te blijven—een pad dat zich voortdurend ontwikkeld, en wiens kaart gevonden wordt door het hart.

Don Juan noemde het belichamen van deze erkenning de kunst van de vrijheid—de vrijheid op de energetische basis waar te nemen, de onderling verbonden natuur van alles—en vanuit deze perceptie te handelen. Onze interacties in het dagelijkse leven (op kantoor, aan de eettafel, het metro station, lopend in het bos, enz.) worden de buitengewone arena voor onze ontwakende aandacht, een mogelijkheid om gehoor te geven aan hetgeen aanwezig is, in plaats van te reageren op basis van niet-onderzochte persoonlijke geschiedenis.

Als energetische wezens, nemen we waar dat de rotsen, planten, dieren, elementen, planeten en sterren bewustzijn hebben, en een interactief weefsel van bewustzijn vormen waar wij deel van uitmaken.

En we ontdekken dat doordrongen van, of langszij onze bekende wereld, er een andere wereld van bewustzijn is genaamd de zee van bewustzijn, of de tweede aandacht—een wereld toegankelijk voor ons complete zelf—fysiek en energetisch. En die wereld kan ons essentiële informatie, hulp en begeleiding geven in deze wereld. Zoals Carlos Castaneda zei:

“Als je een staat van niet-gewone werkelijkheid betreedt, is dat enkel om te nemen wat je nodig hebt om het miraculeuze karakter van onze gewone werkelijkheid te zien. Voor mij is de manier om te leven—het pad met hart— aanwezigheid in de wereld2

Om ons wezen op deze manier te integreren, zei don Juan, moet men onberispelijk zijn—bedoelende dat men wijs met energie omgaat, meer dan je best geven aan je inspanningen, je aandacht stoppen in datgene wat je energie versterkt, in plaats van verjaagt.

De verbindende gereedschappen van Tensegrity® die ons hierbij helpen, zijn onder andere:

Tensegrity® beweging, of Magical Passes® (oftewel Magische Passen): De moderne versie van bewegingen en lichaamshoudingen en adem die ontdekt werden door de zieners uit het oude Mexico in bewustzijnsstaten genaamd dromen, en die helpen om iemands energielichaam af te stellen, en gezonde fysieke en energetische stromen in je wezen te herstellen. Deze worden beoefend in stilte, of dansend met muziek of geluiden uit de natuur.

Recapitulatie of het herzien van je leven: het opnieuw bekijken van je levenservaringen, aannames, overtuigingen en acties, met de hulp van aandacht en ademhaling. Dit wordt gedaan teneinde vitale energie terug te vorderen die achtergelaten is in interacties, en om zonder oordeel, verantwoordelijkheid voor je leven te nemen.

Theater of Infinity® (Theater van de Oneindigheid): Theater dat geankerd is in de Magische Passen, en in het bijzonder datgene die het bewustzijn oproept van andere levensvormen en hun interacties in de werkelijkheid, zoals de narwal walvis, de vlinder, de vogel, of de wolf. Als een oefening van bewustzijn gezien is het theater, waarin we met de hulp van magische passen en steun van mede acteur-getuigen, scènes uit onze eigen levens opvoeren, en die scènes doordrenken met inbegrip van het ruimere bewustzijn van alle andere bewuste wezens die woonachtig zijn in de wereld waarin wij leven. Dit bewustzijn geeft een ruimere context aan onze eigen menselijke ervaringen, en helpt ons om onze eigen vast aangenomen rollen in het leven te breken, wat ons ruimere keuzevrijheid biedt. (Voor meer informatie)

De kunst van het dromen, de kunst om aanwezig te zijn: de kunst om nieuwe mogelijkheden te herkennen en samen te werken met onze innerlijke ziener-ons innerlijke kompas, verbonden met de intelligentie van de oneindigheid-om deze mogelijkheden naar ons wezen te brengen. Hieronder valt de beoefening van een droom logboek, en het deelnemen aan droom cirkels, wat het helpt de droomaandacht te verscherpen om te herkennen dat men droomt, zowel als men slaapt als wanneer men wakker is.

Innerlijke stilte: Een dagelijkse beoefening van pauzeren, om zittend of liggend naar je innerlijke ziener te luisteren. Dit wordt bevorderd door het opschrijven van zowel je inspiratie als je innerlijke dialoog, of monoloog.

In het gebruik van deze gereedschappen wordt de navigator geleid door de veronderstelling: Liefde is de hoogste vorm van intelligentie. Het liefhebben van jezelf, het liefhebben van anderen, het liefhebben van de buitengewone kwaliteiten van deze wereld. Het liefhebben van dit precieze moment.

1 Fuller’s beschrijving van dit principe is beschreven in: Buckminster Fuller: An Autobiographical Monologue/ Scenario, Documented & Edited by Robert Snyder, New York: St. Martin’s Press, 1980 pp. 46-7.

2 “Seeing Castaneda” Psychology Today, Sam Keen, 1972.

 

Cleargreen, Inc.

Copyright © 1995-2018, Laugan Productions, Inc. Alle rechten voorbehouden. Reproductie in het geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder is uitdrukkelijk verboden. Tensegrity®, Magical Passes® en Theater of Infinity® zijn geregistreerde handelsmerken.