English    Русский    Español    Nederlands    Deutsch    Italiano    Français
Header Image

A Tensegrity® & Theater of Infinity® Workshop

A Tensegrity® & Theater of Infinity® Workshop
.
Mexico City, Mexico

August 5 & 6, 2017

forest-mex-3-w

Photography by Gustavo Casillas

.
Followed by a
Special Session for Seasoned Practitioners
Parallel Worlds, Multiple Lives
Sunday, August 6, 2017
.

Preceded by
Tensegrity® Facilitator Training
Friday, August 4, 2017
.

* * *

More information about all events coming soon…

 

Facebooktwittergoogle_plus
Cleargreen, Inc.

Copyright © 1995-2017, Laugan Productions, Inc. Alle rechten voorbehouden. Reproductie in het geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder is uitdrukkelijk verboden. Tensegrity®, Magical Passes® en Theater of Infinity® zijn geregistreerde handelsmerken.